Full Oyun Download Merkezi - Oyun Forumu

www.playregion.com

Buradayız

oyun portalı

http://www.trgencplay.com

  Umaykut Online

  Paylaş

  deepxred

  Erkek <b>Rep Puanı</b> Rep Puanı : 0
  Saygınlık : 6
  Mesaj Sayısı : 2
  Yaş : 28
  Kayıt tarihi : 19/01/10

  arrow Umaykut Online

  Mesaj tarafından deepxred Bir Salı Ocak 19 2010, 15:45
  Öykü

  Tarihimiz parıldar zafer öyküleriyle. Hiç bir kavim duramazdı önümüzde. Lakin şimdi bir millet, çok devletiz. Yayımız kopuk, kılıcımız kırık, kavmimiz dağınık... Artık elimizde bir parça umut, bir de unutulmuş görkemimizin gölgesi kaldı.
  Umalım ki Tengri kutunu yeniden bağışlasın yüzümüze. Işığın derinliklerinden ulu bir han göndersin bize. Tüm ulusumuzu birleştirip, tek bayrak altında toplasın diye.
  Umalım ki Tengri, kutunu bağışlasın hepimize. “
  Birlik Ağıtı – Kayıp Orhun Kitabeleri VII. Anıt
  Kimse bu anıtların nereden geldiğini ve kim tarafından yazıldığını bilmiyordu. Göktürk çobanlarının bir mağarada bulduğu bu anıtlar apaçık bir şekilde saklanmaya çalışılmıştı. Bu yüzden onlara unutulmuş anıtlar dendi. İnanılan oydu ki, onlar kayıp Orhun kitabeleriydi.
  Anıtların bulunuşu Göktürk hanedanında büyük şaşkınlığa ve hayranlığa yol açtı. Ticaret kervanlarının taşıdığı fısıltılar ile önce Hunlar, sonra Selçuklular anıtların bulunduğunu öğrendiler. Hepsi bu olayı tanrının açık bir işareti olarak görüyordu. Hepsi inanıyordu ki zamanında bu anıtları kim gizlediyse, Türklerin birleşmesinden korkmuştu. Ve hepsi inanıyordu ki, artık tanrı Türklerin birleşmesini istiyordu.
  Çünkü hepsi, 7. Kitabeyi, “Birlik Ağıtı”nı okumuştu.
  Şimdi geriye tek bir soru kalıyordu... Anıtın işaret ettiği lider kim olacaktı? Türkleri birleştirebilecek o kutlu komutan, “Uluhan”, hangi hükümdar olacaktı?

  Göktürk Kağanlığı


  Uygarlık


  Göktürk Kağanlığı tarihte Türk ismini siyasi olarak kullanan ilk devlettir. Liderleri “kağan?? unvanını kullanır. Göktürkler eski bir inanış olan tengri inancına sahiptir. Göktengri (Göktanrı) olarak da adlandırılan tanrılarının kendilerine devlet kurmak için yetki verdiğine inanırlar ve bu nedenle yeryüzünün tek hakimi olmaları gerektiğini düşünürler.
  Göktürklerin kurucusu Asena ailesidir. Ailenin soyunun dişi bir kurttan geldiğine inanılır. Bu nedenle Göktürkler için kurt kutsaldır ve bayraklarında da bu simge yer alır.
  Göktürkler aslında bir çok boyun birleşmesinden oluşan konfederatif bir birlik şeklinde örgütlenmiştir. Halklarının çoğu göçebedir. Kağandan sonra gelen yabgular ve hanlar devletin yönetiminde önemli görevler üstlenir ve kağana bağlı boyları idare eder. Ayrıca Kengeş Meclisi isimli bir yönetim organı daha vardır ki kağan seçimi gibi hayati kararların alınmasında çok etkilidir.
  Göktürklerin kendilerine ait gelişmiş bir dili vardır. Göktürkçe olarak isimlendirilen bu dil Türklerin milli dili olma özelliğinden ötürü Göktürkleri Türk dünyasında kültürel olarak çok önemli bir yere koyar. Bu sebepledir ki Türklere ait ilk yazılı anıtlar olan Bengü Yazıtları ve Orhun Anıtları gibi eserlerin Göktürklere ait olmasına şaşılmamalıdır.


  Temel Özellikleri

  İyi zırhlanmış ve savunması güçlü (ancak diğer ulusların askerlerine göre daha yavaş olan) askerler
  Büyük sığınakları sayesinde saldırılara karşı daha güvenli üsler
  Çeşitli stratejileri uygulayabilmeye müsait bir ulus
  En önemli kaynak: Demir
  Çevrimiçi olma gereksinimi: Düşük


  Tanıtım


  Bağımsızlığına düşkün ve barışçıl Göktürkler, savunma konusunda kendilerini geliştirmişlerdir. Askerlerinin saldırı gücü diğer uslulara göre biraz daha zayıf olsa da savunma özelliklerinin üstün olması onları genel olarak en nitelikli askerlere sahip kılmıştır.
  Asker eğitiminde Göktürkler ağırlıklı olarak demir kullanırlar. Göktürk askerlerinin ağır zırhları onları daha dayanıklı yapmakla birlikte, diğer ulusların askerlerinde nazaran daha yavaş olmalarına neden olur.
  Göktürk halkı yeni şehir kurarken taşa ihtiyaç duyar. Şehirlerindeki çeşitli amaçlara hizmet eden yapıları da odun kullanarak inşa ederler. Göktürk şehirlerindeki yapılar da Hun şehirlerindeki gibi halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir. Sığınakları diğer uluslarınkinden daha büyük olduğundan yapılan saldırılarda daha fazla hammadde ve köylü korunabilmektedir.
  Göktürk halkını seçecek oyuncuların çok çeşitli stratejiler uygulama şansı vardır. Bu ulusu yönetecek komutanın Göktürklerin tüm avantajlarından faydalanabilmesi için deneyimli olması önerilir. Göktürklerin sağlam savunmaları oyuncu için çok fazla çevrimiçi olmadan da oyunu idare edebilme olanağı sağlamaktadır.

  Selçuk Sultanlığı


  Uyguarlık


  Büyük Türk topluluğu Oğuzların Kınık boyundan olan Selçukluların ilk kıvılcımı Selçuk Bey tarafından çakılmış olsa da, onları dünya arenasında öne çıkartanlar Tuğrul ve Çağrı Beyler olmuştur. Alparslan ve Melik Şah onların başarılını sürdürmüş ve Selçukluları Bizanslılar, İranlılar, Çinliler, Araplar ve daha pek çok halkın saygı ve korku duyduğu bir devlet haline getirmişlerdir.
  Selçuklular Türklerin İslam ve Hıristiyan toplumları ile ilk büyük çapta etkileşimlerini gerçekleştiren devlet olmuştur. Anavatanları Aral Denizi’nden kopup önce Dandanakan Savaşında Gaznelileri, daha sonra Malazgirt Savaşında Bizanslıları hezimete uğratmış ve İslam dünyasında saygın bir yer kazandıkları gibi, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini sağlamışlardır. Selçuk Türklerinin bu başarıları onların özellikle İran kültürü ile ciddi etkileşimlere girmesini ve halklarının kaynaşmasını sağlamış, aynı zamanda da Avrupa’da yarattıkları korku yüzünden iki büyük haçlı seferini tetiklemiştir.
  Müslüman bir Türk imparatorluğu olarak Selçuklular gelişmiş bir devlet nizamı ve politik yapılanma ile kendilerini ve tebaalarını yönetirler. Hunlar ve Göktürklerin aksine göçebe değillerdir. Gelişmiş şehirleri, bürokrasileri ve ekonomileri ile dikkat çekerler. Türkçe konuşmakla birlikte, dillerinde ciddi bir Fars etkisi görülür.


  Temel Özellikleri


  Nispeten daha zayıf askerler, ancak hızlı çoğalan nüfus ile daha fazla asker eğitimi ve kaynak üretimi
  Kuşatma silahlarına karşı daha dayanıklı binalar ve taş surların sağladığı ek şehir koruması
  Dengeli stratejik yapısı ile yeni başlayan oyunculara daha uygun bir ulus
  En önemli kaynak: Odun
  Çevrimiçi olma gereksinimi: Orta

  Tanıtım


  Refah içerisinde yaşayan soylu Selçuklular, yerleşik hayat tarzını benimsedikleri için şehirlerinde taş kullanarak dayanıklı binalar inşa ederler. Selçuklular korunaklı şehirlerinde doğanın zor şartlarından daha uzak yaşadıkları için askerleri diğer ırkların askerlerinden genel olarak daha zayıftır. Ancak savunma ve saldırı konusunda Selçuk askerleri oldukça dengelidir.
  Selçuklu şehirlerinde diğer ırkların şehirlerinden daha hızlı nüfus artışı olur. Bu sayede asker eğitimini veya hammadde kaynaklarına işçi göndermeyi daha hızlı yapabilirler. Selçuklu askerleri eğitimlerinde genelde odun ve demire ihtiyaç duyarlar.
  Selçuklular yeni şehirler kurarken taşa gereksinim duyar. Mancınık ve top saldırılarına karşı taştan yapılmış Selçuk binaları daha dayanıklıdır. Ayrıca Selçuk şehirleri eğer oyuncu inşa ettiyse sahip oldukları taş sur sayesinde kendilerine gelen saldırılar karşısında daha avantajlıdır.
  Amatör oyuncular için Selçuk halkı dengeli yapısından dolayı diğer ırklara göre daha uygundur. Selçukluların en büyük dezavantajı saldırı ve savunma özellikleri diğer ırklardan biraz daha zayıf olan askerleri olsa da hızlı çoğalmaları bu handikabı kapatacatır.

  Hun İmparatorluğu


  Orta Asya’nın sonsuz öfkesi Hunlar, her biri savaşçılıkta usta olan pek çok göçebe halkın oluşturduğu bir konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir. Devletin liderine Tanhu ve Han gibi unvanlar verilir. Hunlar da Göktürkler gibi ağırlıklı olarak Tengri/Gök Tanrı inancına sahiptir ve Şamanistik gelenekleri bulunur.

  Kadim bir tarihe sahip olan Hunların bilinen ilk hanları Teoman’dır. Ne var ki en önemli hükümdarları Tanhu Mete’dir. Hunları tarihin gördüğü en güçlü devletlerden biri haline getiren, pek çok kavimi biat ettiren, gücünün korkusuyla Çin Seddi’nin inşa edilmesine sebebiyet veren ve Türk tarihindeki ilk düzenli ve profesyonel orduyu kuran Mete Tanhu’dur. Hunların büyük liderlerini sayarken Mete’nin dışında Avrupa Hunlarının büyük hükümdarı “Tanrının Kırbacı?? Atilla’yı da unutmamak gerekir.

  Hunlar aralarında pek çok Türk boyunun yanında Moğolları, Tunguzları, Yeniseyleri, Ugorları ve benzeri Orta Asya ve Avrasya halklarını içeren önemli bir kavimler topluluğudur. Hunların ana dili ön Türkçedir. Hun aristokrasisinde de ağırlıklı olarak Türk etkileri görülür, bu nedenle hükümdarları ve önemli yöneticileri genellikle Türk kavimlerinden gelir.

  Hun İmparatorluğu Orta Asya’nın görmüş olduğu en görkemli devletlerinden biridir ve özellikle askeri alandaki uygulamalarıyla diğer Orta Asya devletlerine örnek olmuştur. Orta Asya, Çin ve hatta Avrupa’nın içlerine kadar devasa bir alanda tarihi değiştiren, kültürleri ve coğrafyayı şekillendiren etkileri olmuştur.


  Temel Özellikleri


  Hızlı, yağmacı ve saldırı gücü yüksek (ancak savunma gücü zayıf) ordular
  Küçük sığınakları nedeniyle saldırılara karşı zayıf şehirler
  Agresif stratejileri uygulamaya oldukça uygun bir ulus
  En önemli kaynak: Taş
  Çevrimiçi olma gereksinimi: Yüksek


  Tanıtım


  Bozkırların gezgin ve savaşçı halkı Hunlar, Uluhan’daki en saldırgan ulustur. Askerlerinin saldırı ve yağma gücü diğer halkların askerlerinden daha fazladır. Kazanılan savaşlardan sonra Hun askerleri evlerine yağma sonucu ele geçirilmiş daha fazla hammadde ile dönerler. Ancak saldırıya alışkın olan Hun askerleri savunmaya karşı daha hazırlıksız ve zayıftır. Ayrıca iz sürmesini iyi bilen korkusuz Hun askerlerinin süvari ve piyadeleri oldukça hızlı hareket edebilir. Ne var ki Hun askerleri diğer ulusların askerlerinden daha pahalıdır.
  Hun halkı yeni şehirler kurarken taşa ihtiyaç duyar. Şehirlerindeki çeşitli amaçlara hizmet eden yapıları da odun kullanarak inşa ederler. Hun şehirlerindeki yapılar halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir. Sığınakları diğer uluslarınkinden daha küçük olduğundan savaşlar sırasında daha az hammadde ve köylü saklayabilirler. Hunlar at yetiştirme konusunda da diğer halklardan daha avantajlıdır, şehirlerindeki ahırlarda daha hızlı at yetiştirebilirler.
  Hunlar, oyuna daha sık girebilecek, ordusunun avantajlarını kullanarak çevresindeki şehirleri yağmalayıp rakiplerine korku salacak oyuncular için daha uygundur. Agresif oynamayı sevmeyen ve oyuna sık giremeyecek oyuncular için bu ulus tavsiye edilmez.  Özellikler


  Üç farklı ırk, üç farklı oynanış tarzı… Saldırgan ve hızlı Hunlar mı, savunmacı ve yayılmacı Göktürkler mi, güçlü ekonomisi ve dengeli ordusuyla Selçuklular mı size hitap ediyor? Tarafınızı seçin, Türk ulusunu siz birleştirin!

  İttifaklar ve dev savaşlar… 30 oyuncuya kadar katılımın mümkün olduğu dev birlikler ile derinleşen diplomasinin, çeşitlenen stratejilerin ve daha etkileyici hale gelen savaşların keyfini çıkartın. Unutmayın, Türk dünyasını sadece bir ittifak birleştirebilecek!

  Keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız Orta Asya toprakları! Her oyuncu 10 şehre kadar genişleyebilen beyliğiyle büyük toprakları yönetebilir. Ne var ki önemli olan verimli kaynakları bulmak ve bu kaynaklara yakın şehirler kurarak avantajlı bölgeleri ele geçirmektir.

  Görkemli Türk tarihinden eşsiz karakterler! Umaykut Türk oyun geliştiricileri tarafından sadece Türk oyuncuları için geliştirilmiş özel bir oyundur. Başka hiç bir oyunda bulamayacağınız görkemli tarihimize ait eşsiz karakterler ve kahramanlar sadece Umaykut’ta!


  Oynanış Bilgiler Umaykut Online - Türk Halkını Kim Birleştirecek ? - Ücretsiz Oyun
  İletişim ve Şikayet Formu Umaykut Online - Türk Halkını Kim Birleştirecek ? - Ücretsiz Oyun
  Umaykut Online Resmi Forum Umaykut Online - Resmi Mesaj Panosu
  Céidot Oyun Stüdyoları Resmi Web Sitesine Céidot Oyun Stüdyoları
  ceidot gaming network CGN - Ceidot Gaming Network

   Forum Saati Perş. Şub. 22 2018, 12:52